jeżeli chcesz zarabiać?

Michał Grabarski

Jakiego rodzaju osobą jesteś ?

Autor: Michal Grabarski | Kategoria: Motywacja | Data mu publikacji: 10-12-2010

0

Jakiego rodzaju osobą jesteś ? Jako pierwszy post postanowiłem umieścić wiersz:
Jakiego rodzaju osobą jesteś ?  –  autorka: Ella Wilcox

Na ziemi dziś istnieją dwa ludzkie rodzaje
Tylko dwa, nie więcej, tak mi się  właśnie zdaje.
Nie grzesznik i nie święty, co jest zrozumiałe
Bo nic nie jest całkiem czarne, ani całkiem białe

Nie biedny i bogaty, bo by o tym przesądzić,

Możesz zalogować się za pomoca: