jeżeli chcesz zarabiać?

Michał Grabarski

Nim stracisz zdrowie

Autor: Michal Grabarski | Kategoria: ABC zdrowia
Data publikacji: 29-01-2012

0

W historii niemal każdego systemu medycznego Nim stracisz zdrowie  występowały dwa nurty. Jeden nurt, określmy go jako hipokratejski, był nurtem medycyny profilaktycznej. Taka medycyna dążyła do doskonałego odkrycia praw natury i fizjologii po to, by skutecznie unikać chorób. Ten nurt rozwijał medycynę edukacyjną, zapobiegawczą. Uczono ludzi jak żyć, żeby nie chorować. Podstawą takiego postępowania było założenie, że świat jest stworzony jako doskonały i nie trzeba nic poprawiać, wystarczy przestrzegać jego praw. Niestety, . . . medycyna, która uczy ludzi jak nie chorować, działa jak brzytwa Ockhama, tzn. obcina zawód lekarza.

Teoretycznie patrząc, lekarz może stać się niepotrzebny. Gdyby taka medycyna była zawsze kultywowana, to być może liczba lekarzy zmniejszałaby się sukcesywnie. Lekarz funkcjonowałby jako nauczyciel, albo jako osoba interweniująca w naprawdę trudnych sytuacjach. Wtedy mała ilość lekarzy zaspokajałaby potrzeby dużej grupy ludzi. Ale wtedy nie byłoby biznesu.
Drugi nurt, który zawsze współistniał w systemach medycznych a szczególnie jest rozwinięty we współczesnej cywilizacji zachodniej, dążył do maksymalnego uzależnienia człowieka od usługi lekarskiej i od leków. (…)
Zgodnie z medycyną taoistyczną drogą zachowania zdrowia jest przestrzeganie praw natury.

Niezbędne jest uwzględnianie następujących przyczyn utraty zdrowia
:
1.Nieprawidłowość odżywiania.
2.Nieprawidłowość snu i odpoczynku.
3.Nieodpowiednia ilość i jakość ruchu fizycznego.
4.Niewłaściwy stan emocjonalny.
5.Działania medycyny objawowej.
6.Zagrożenia wynikające ze środowiska.

W szóstym punkcie chodzi o właściwe reagowanie na zmiany klimatu, unikanie szkodliwych zjawisk naturalnych (żyły wodne, pleśń itd.), unikanie negatywnych wpływów cywilizacyjnych (wszystkie skażenia przemysłowe, rolnicze, w tym także narażenie na emisję mikrofalową i wiele innych). (…)Programy badawcze współczesnej medycyny zachodniej są niezwykle kosztowne. W związku z tym mogą być finansowane tylko z bogatych źródeł. Są to koncerny farmaceutyczne, które decydują o celach programów badawczych zgodnie z własnymi potrzebami. Ten fakt w znaczący sposób ogranicza możliwość wyjścia zachodniej medycyny z kręgu medycyny objawowej.

A więc, medycynę zachodnią finansują i kształtują koncerny
produkujące leki i oferujące usługi medyczne, a personel w nich zatrudniony tworzy znaczącą grupę nacisku. Biznes medyczny jest zainteresowany stałym poziomem zachorowań, a nie tym, by ludzie przestali chorować z powodu skutecznej profilaktyki.

Autor:  Lekarz medycyny chińskiej Krzysztof Romanowski w wywiadzie przeprowadzonym przez Zofię Pierzchałową dla Gestalt, dwumiesięcznika Instytutu Terapii Gestalt Oddziału Krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków.

Źródło: http://www.logonia.org/content/view/166/2/
tam też możesz przeczytać cały artykuł 

Podziel się na:
  • Nim stracisz zdrowie
  • Nim stracisz zdrowie
  • Nim stracisz zdrowie
  • Nim stracisz zdrowie
  • Nim stracisz zdrowie
  • Nim stracisz zdrowie
  • Nim stracisz zdrowie
  • Nim stracisz zdrowie

Zobacz podobne wpisy :

Bądź on-line !!! Ten post w twojej komórce . Zeskanuj kod QR


QR code

Dodaj komentarz:


Możesz zalogować się za pomoca: